วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดระยอง เพื่อนำไปประดับในการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร ณ Passione Hall (บริเวณลิฟท์แก้ว) ชั้น 1 ศูนย์การค้า Passione Shopping Destination ระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 10 พ.ค. 2565 14:00 น.
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดระยอง เพื่อนำไปประดับในการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร ณ Passione Hall (บริเวณลิฟท์แก้ว) ชั้น 1 ศูนย์การค้า Passione Shopping Destination ระยอง