วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล) ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 11 พ.ค. 2565 10:00 น.
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล) ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาภายในจังหวัดระยอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดทำการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 1/2565 ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด