วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อ.แกลง จ.ระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 21 มิ.ย. 2565 10:00 น.
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมวันสุนทรภู่  กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อ.แกลง จ.ระยอง