วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 22 มิ.ย. 2565 13:30 น.
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดระยอง