วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2565 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 22 มิ.ย. 2565 09:30 น.
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2565 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง