วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าระยอง 1 (คพรฟ.) ครั้งที่ 3/2565 ณ โรงแรมเดอะคอนทราส ไอ อำเภอปลวกแดง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 2 ส.ค. 2565 10:00 น.
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าระยอง 1 (คพรฟ.) ครั้งที่ 3/2565 ณ โรงแรมเดอะคอนทราส ไอ อำเภอปลวกแดง