วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับและบรรยายแก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่นที่ 64 ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 3 ส.ค. 2565 10:00 น.
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับและบรรยายแก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่นที่ 64 ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง