วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานอนุกรรมการตรวจสอบการขออนุญาตประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม กรณี การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ณ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 3 ส.ค. 2565 09:30 น.
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้  นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานอนุกรรมการตรวจสอบการขออนุญาตประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม กรณี การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ณ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง