โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 23 ก.ย. 2565 11:00 น.

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ปลัดอำเภอเมืองระยอง ผู้อำนวยการขนส่งจังหวัดระยอง เทศบาลตำบลเนินพระ ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขความเดือดร้อนจากการระบายน้ำของหมู่บ้านอินทิราซึ่งได้ระบายน้ำลงพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณลานจอดรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ...

โดย  วันที่ 21 ก.ย. 2565 08:30 น.

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 8.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานสู่หน้าบันอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองหลังใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและประชาชนทั่วไป ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 8.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 16 ก.ย. 2565 14:00 น.

วันศูกรที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัดติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันศูกรที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ นายบัญชา ...

โดย ผู้ดูแลระบบ  วันที่ 15 ก.ย. 2565 09:30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับทราบสถานการณ์และติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ ...