ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลอำเภอในจังหวัด
การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ 58 ตำบล  388 หมู่บ้าน
UploadImage
 
 
1.อำเภอเมืองระยอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอเมืองระยองแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 15 ตำบล 84 หมู่บ้าน
1.ท่าประดู่(Tha Pradu)
2.เชิงเนิน(Choeng Noen) 7 หมู่บ้าน
3.ตะพง(Taphong) 15 หมู่บ้าน
4.ปากน้ำ(Pak Nam)
5.เพ(Phe) 7 หมู่บ้าน
6.แกลง(Klaeng) 7 หมู่บ้าน
7.บ้านแลง(Ban Laeng) 7 หมู่บ้าน
8.นาตาขวัญ(Na Ta Khwan) 5 หมู่บ้าน
9.เนินพระ(Noen Phra) 7 หมู่บ้าน
10.กะเฉด(Kachet) 10 หมู่บ้าน
11.ทับมา(Thap Ma) 8 หมู่บ้าน
12.น้ำคอก(Nam Khok) 4 หมู่บ้าน
13.ห้วยโป่ง(Huai Pong)
14.มาบตาพุด(Map Ta Phut)
15.สำนักทอง(Samnak Thong) 5 หมู่บ้าน
 
2.อำเภอบ้านฉาง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอบ้านฉางแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 3 ตำบล 20 หมู่บ้าน
1.สำนักท้อน (Samnak Thon) 8 หมู่บ้าน
2.พลา  (Phla) 6 หมู่บ้าน
3.บ้านฉาง (Bang Chang) 6 หมู่บ้าน
 
3.อำเภอแกลง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอแกลงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 15 ตำบล 147 หมู่บ้าน
1.ทางเกวียน (Thang Kwian) 10 หมู่บ้าน
2.วังหว้า (Wang wa) 14 หมู่บ้าน
3.ชากโดน (Chak Don) 8 หมู่บ้าน
4.เนินฆ้อ (Neun Kho) 9 หมู่บ้าน
5.กร่ำ (Kram) 6 หมู่บ้าน
6.ชากพง (Chak Phong) 7 หมู่บ้าน
7.กระแสบน (Krasae Bon) 14 หมู่บ้าน
8.บ้านนา (Ban Na) 13 หมู่บ้าน
9.ทุ่งควายกิน (Thung Khwai Kin) 13 หมู่บ้าน
10.กองดิน (Kong Din) 11 หมู่บ้าน
11.คลองปูน (Khlong Pun) 9 หมู่บ้าน
12.พังราด (Phang Rat) 8 หมู่บ้าน
13.ปากน้ำกระแส (Pak Nam Krasae) 8 หมู่บ้าน
14.ห้วยยาง (Huai Yang) 9 หมู่บ้าน 
15.สองสลึง (Song Salueng) 8 หมู่บ้าน

4.อำเภอวังจันทร์
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอวังจันทร์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน
1.วังจันทร์ (Wang Chan) 6 หมู่บ้าน
2.ชุมแสง (Chum Saeng) 8 หมู่บ้าน
3.ป่ายุบใน (Pa Yup Nai) 7 หมู่บ้าน
4.พลงตาเอี่ยม (Phlong Ta Iam) 8 หมู่บ้าน
   
5.อำเภอบ้านค่าย
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอบ้านค่ายแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  7 ตำบล 66 หมู่บ้าน
1.บ้านค่าย (Ban Khai) 7 หมู่บ้าน
2.หนองละลอก (Nong Lalok) 11 หมู่บ้าน
3.หนองตะพาน (Nong Taphan) 6 หมู่บ้าน
4.ตาขัน (Ta Khan) 9 หมู่บ้าน
5.บางบุตร (Bang But) 12 หมู่บ้าน
6.หนองบัว (Nong Bua) 11 หมู่บ้าน
7.ชากบก (Chak Bok) 10 หมู่บ้าน
   
6.อำเภอปลวกแดง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอปลวกแดงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  6 ตำบล 34 หมู่บ้าน
1.ปลวกแดง (Pluak Daeng) 6 หมู่บ้าน
2.ตาสิทธิ์ (Ta Sit) 4 หมู่บ้าน
3.ละหาร (Lahan) 4 หมู่บ้าน
4.แม่น้ำคู้ (Maenam Khu) 7 หมู่บ้าน
5.มาบยางพร (Map Yang Phon) 7 หมู่บ้าน
6.หนองไร่ (Nong Rai) 6หมู่บ้าน

7.อำเภอเขาชะเมา
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอเขาชะเมาแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  4 ตำบล 29 หมู่บ้าน
1.น้ำเป็น (Nam Pen) 7 หมู่บ้าน
2.ห้วยทับมอญ (Huai Thap Mon) 8 หมู่บ้าน
3.ชำฆ้อ (Cham Kho) 9 หมู่บ้าน
4.เขาน้อย (Khao Noi) 5 หมู่บ้าน


8.อำเภอนิคมพัฒนา
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอนิคมพัฒนาแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  4 ตำบล 30 หมู่บ้าน
1.นิคมพัฒนา (Nikhom Phatthana) 7 หมู่บ้าน
2.มาบข่า (Map Kha) 8 หมู่บ้าน
3.พนานิคม (Phana Nikhom) 8 หมู่บ้าน
4.มะขามคู่ (Makham Khu) 7 หมู่บ้าน