ข้อมูลหน่วยงาน

ตราประจำจังหวัด
UploadImage

ตราประจำจังหวัด เป็นรูปเกาะเสม็ด ต้นมะพร้าวและพลับพลารัชกาลที่ 5 เกาะหมายถึงเกาะเสม็ด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้สร้างพลับพลาไว้เป็น ที่ประทับ ระหว่างเสด็จประพาสบนเกาะแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันมีกระโจมไฟฟ้า สำหรับเป็นที่หมายของการเดินเรือชายฝั่ง และเป็นจังหวัดที่มะพร้าวมาก (เกาะในภาพ คือ เกาะเสม็ด ซึ่งอยู่นอกฝั่งของตำบลเพ อำเภอเมืองระยองเป็นเกาะที่มีมะพร้าวมากและหาดทรายขาวสะอาดเหมือนน้ำตาลทราย พลับพลาในภาพ คือ หลับพลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างไว้เป็น ที่ประทับระหว่างเสด็จประพาสเกาะนี้ บนเกาะเสม็ดมีกระโจมไฟ สำหรับเป็นที่หมายของการเดินเรือชายฝั่งเกาะนี้จึงเป็นสัญลักษณ์สำคัญส่วน หนึ่งของจังหวัด)