สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หน่วยงาน ประเภท โครงการ ราคากลาง วันซื้อเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันที่ประกาศ  
1 แขวงทางหลวงระยอง ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอบ้านค่าย กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน เข้าคันทรง - บ้านค่าย ระหว่าง กม.42+190 - กม.44+320 (หมู่บ้านบางบุตร) ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ปริมาณงาน 11,492 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,730,185 12 ก.ย. 2565-26 ก.ย. 2565 27 ก.ย. 2565-27 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2565 ไฟล์ประกาศ