ทุ่งโปรทอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 1 ม.ค. 2513 07:00 น.
ทุ่งโปรงทองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ จากเอกลักษณ์อันโดดเด่นไม่เหมือนใครของสะพานไม้ที่ทอดไปกลางป่าชายเลนที่เต็มไปด้วยต้นโปรงสีเขียวทองสวยงาม เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวจะได้สูดโอโซนรับอากาศบริสุทธิ์อย่างเต็มปอด และได้ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้กลุ่มชาวประมงท้องถิ่นยังได้จัดทริปล่องเรือชมหิ่งห้อย และแนวกำแพงกันคลื่นกลางทะเลสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจอีกด้วย