เย็นจิต ซีฟู๊ด
โดย 
 วันที่ 21 ม.ค. 2563 16:09 น.
ชื่อร้าน : เย็นจิต ซีฟู๊ด 
ที่อยู่ : แหลมแม่พิมพ์, อ.แกลง,ระยอง 
โทรศัพท์ : 0 3863 8871, 081 983 6557