ปลาหมึกปรุงรส
โดย 
 วันที่ 21 ม.ค. 2563 17:41 น.
ปลาหมึกปรุงรส   star1star1star1star1star1
         ผู้ผลิต นายจิรพงษ์ ทองนพคุณ
         ที่อยู่ 9 ม.2 ต. เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
         โทร. 08-1715-6651
         ขนาด 34 กรัม
ราคา 35 บาท   
         ขนาด
8.5 กรัม 
ราคา 10 บาท