ปลาหมึกอบแห้งปรุงรส
โดย 
 วันที่ 21 ม.ค. 2563 17:41 น.
ปลาหมึกอบแห้งปรุงรส   star1star1star1star1star1
        ผู้ผลิต วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เกษตรประมงบ้านเพระยอง
        ที่อยู่ 397 หมู่ 3 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
        โทร. 08-1628-3304
        ขนาด 35g ราคา 40 บาท
        ขนาด 110 g ราคา 135 บาท