อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่
อดีตเรือรบหลวงแห่งราชนาวีไทยที่ได้รับมาจากสหรัฐอเมริกาเพื่อชดเชยเรือรบหลวงประแสลำแรกที่สูญเสียจากการเข้าร่วมรบในสงครามเกาหลี เมื่อปลดประจำการแล้ว กองทัพเรือร่วมกับเทศบาลตำบลประแส จึงได้เคลื่อนย้ายเรือรบหลวงประแสมาตั้งแสดงไว้ที่ปากน้ำประแส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2546 และปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้เป็นสวนสาธารณะ เป็นทั้งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ศึกษาหาความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความภาคภูมิใจในวีรกรรมของเรือรบแห่งราชนาวีไทยที่ได้รับใช้ประเทศมาอย่างยาวนาน