เจ๊นา ยำรสเด็ด
โดย 
 วันที่ 21 ม.ค. 2563 16:09 น.
ชื่อร้าน : เจ๊นา ยำรสเด็ด 
ที่อยู่ : 24/26 Mu 1 ต.ปลวกแดง, อ.ปลวกแดง, ระยอง 
ตำบล : ปลวกแดง 
โทรศัพท์ : 085 083 7126