จิ้มจุ่ม
โดย 
 วันที่ 21 ม.ค. 2563 16:09 น.
ชื่อร้าน : จิ้มจุ่ม 
ที่อยู่ : 94/2 หมู่ 1 ต.ละหาร, อ.ปลวกแดง, ระยอง 
ตำบล : ละหาร 
โทรศัพท์ : 081 982 4647