หนึ่ง ซีฟู๊ด
โดย 
 วันที่ 21 ม.ค. 2563 16:09 น.
ชื่อร้าน : หนึ่ง ซีฟู๊ด 
ที่อยู่ : แหลมแม่พิมพ์ ต.กร่ำ, อ.แกลง, ระยอง 
ตำบล : กร่ำ 
โทรศัพท์ : 0 3863 8675,