สวนมังคุดไทย (สวนคุณปัญญา)
โดย 
 วันที่ 21 ม.ค. 2563 16:55 น.
 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายในสวนมีเงาะ ทุเรียน มังคุด แก้วมังกร สามารถเดินชมสวนผลไม้ และบุฟเฟ่ต์ผลไม่ ราคา 80 บาท