กระดานถาม-ตอบ


หัวข้อกระทู้ : จากคำสั่งที่ 12626/2564
รายละเอียด : : อยากทราบว่า จะต้องมีใบรับรองการตรวจ ATK ไหมคะ ในส่วนของบริษัทฯ ตรวจพนักงาน หรือไม่ต้องมีก็ได้

ไม่พบตำตอบ