กระดานถาม-ตอบ


หัวข้อกระทู้ : กรณีที่พนักงาน WFH ติดเชื้อโควิค โดยได้รับการตรวจยืนยัน RT-PCR จากสถานพยาบาลภายในจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของสถานประกอบการต้องแจ้ง สสจ.หรือไม่คะ ด้วยเข้าใจว่าเมื่อทราบผลบวกแล้ว ผุ้ป่วยจะได้เข้ารับการรักษาตามระบบสาธารณสุขของจังหวัด
รายละเอียด : : พนักงานWFH ตั้งแต่เดือนเมษา 64 และได้แจ้งโรงงานว่าติดเชื้อโควิค โดยได้รับการตรวจยืนยัน RT-PCR จาก รพ. อยู่ระหว่างรอเตียง

ไม่พบตำตอบ