กระดานถาม-ตอบ


หัวข้อกระทู้ : สอบถามเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนของนักศึกษา
รายละเอียด : : นักศึกษา ปวส. สงสัยมาก ลงทะเบียนเป็นวัคซีน Pfizer แต่อยู่ ๆ กลับได้ Sv+Az ซึ่งผมนั้นเสียใจมากที่มาหลอกลวงกัน ซึ่งนักศึกษาทั้งหมดในระยองสมควรที่จะได้แบบเท่าเทียมกันนะครับข้อร้อง และขอบคุณ

ไม่พบตำตอบ