กระดานถาม-ตอบ


หัวข้อกระทู้ : การซ่อมถนนชำรุดใต้สะพานข้ามสามแยกโรงแยกก๊าซ มาบตาพุด
รายละเอียด : : เรียน ผู้เกี่ยวข้อง

จะขอสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการซ่อมถนนที่ชำรุด ใต้สะพานข้ามแยก 3 แยกโรงแยกก๊าซ ก่อนที่จะเลี้ยวเข้าการนิคมฯ มาบตาพุด จุดบริเวณใต้สะพานได้รับความเสียหายมาก เป็นหลุมเป็นบ่อค่อนข้างลึก อาจเกิดอุบัติเหตุได้ทั้งรถบรรทุกและรถเล็ก อีกทั้งบริเวณนี้ มีการจราจรที่หนาแน่น ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุกสารเคมี หากเกิดอุบัติเหตุ จะมีความรุนแรงได้

จึงเรียนมาเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ช่วยดำเนินการซ่อมถนน ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย รวมถึงไฟสัญญานจราจรด้วยครับ

ไม่พบตำตอบ